ANBI

Aan de Stichting Lister Foundation is de ANBI-status toegekend. Een Algemeen Nut Beoogde Instelling heeft een publicatieplicht.

NaamStichting Lister Foundation

Rechtspersonen en Samenwerkingsverbanden Informatienummer (RSIN): 8504.50.688

Kamer van Koophandel52450562

Post- en bezoekadres

  Naam:    Stichting Lister Foundation
  Adres:    Rijksweg 3
  Postcode:    5076 PB Haaren


Doelstelling

 1. de aanplant en het beheer van duurzame bossen te stimuleren en te begeleiden, zodat ook in de toekomst hout beschikbaar blijft en kan worden gebruikt;
 2. het bevorderen van het duurzaam gebruik van grondstoffen voor een gezond leefmilieu;
 3. het gebruik van hout uit duurzaam beheerde bossen (bosarealen) gemeengoed maken;
 4. armoedebestrijding in het algemeen en op het Afrikaanse continent in het bijzonder;
 5. het al dan niet financieel ondersteunen van Nederlandse fondsen en instanties die zich inzetten voor culturele zaken en maatschappelijke zaken op het gebied van zorg, welzijn en onderwijs;
 6. het (doen) stimuleren en het financieel ondersteunen (van het zoeken naar) oplossingen van maatschappelijke issues;
 7. het verstrekken van donaties aan algemeen nut beogende instellingen;
 8. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

Het beleidsplan

Klik hier

Het bestuur

 • Mevrouw Ada Solares Pallares (voorzitter)

 • De heer Frans van Rijn

 • Mevrouw drs. Anke Schuitema-Dijkstra

 • Mevrouw drs. Marlou Aarts-Timmermans

 • De heer Willem Schellekens

Stichting Lister Foundation wordt secretarieel ondersteund door mevrouw Nicole Verbakel.

De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.