Doel.

De vraag naar voedsel in Afrika is groot. In hun eindeloze zoektocht naar vruchtbare grond cultiveren boeren vele hectares bos- en natuurgrond, vaak middels de “slash and burn”-methode. Volgens de Food and Agriculture Organization van de Verenigde Naties (FAO) zal er in 2050, als de huidige trend zich doorzet, additioneel 70 miljoen hectare bos en natuur verloren zijn gegaan.

Dat dit grote consequenties heeft voor de totale omgeving, het totale land, zal duidelijk zijn.

Als je nu, middels betere landbouwmethodes en -technieken, goede zaden en mest, hogere opbrengsten kunt genereren, op minder grond welke je steeds weer, jaar in jaar uit, kunt hergebruiken en waardoor je in de buurt van je eigen dorp kunt blijven.

Als je mensen leert hun producten niet alleen te verbouwen, maar ook te verwerken én… te vermarkten. Als daardoor lokale gemeenschappen een hogere levensstandaard kunnen ontwikkelen, beter voor zichzelf en voor elkaar kunnen zorgen, hun kinderen naar school kunnen sturen.

Als dat gebeurt, zou men dan meer oog hebben voor de omgeving, voor de natuur en de in de nabijheid rondlopende wilde dieren…?

Kunnen verloren gegane bos- en natuurgebieden worden hersteld? Kunnen voormalige – grensoverschrijdende – ecosystemen worden hersteld? Zullen wilde dieren terugkeren en hun voormalige migratiestromen oppakken? Zullen er toeristen komen om dit te aanschouwen? Zal de lokale welvaart toenemen, de regionale welvaart, de landelijke, het continent…?

Het doel van de Lister Foundation is het leveren van een bijdrage aan de antwoorden op bovenstaande vragen!