Strategie.

Gedurende 2013 – 2018 hebben de Lister Foundation, de COmON Foundation, de Peace Parks Foundation en Grounded samengewerkt om van het “Conservation Agriculture”-project, als onderdeel van het door de Peace Parks Foundation geïnitieerde “Kavango Zambezi (KAZA) Transfrontier Conservation Area”-project, een succes te maken.

In het Conservation Agriculture-project lag de nadruk lag op het verbeteren van de huidige productie systemen van alle boeren in de Simalaha. Echter, om de economische ontwikkeling van de agri-sector tot een succes te maken in Afrika en in dit geval in de Simalaha, zijn aanvullende modellen nodig. Een focus op alleen support van kleine boeren, of een focus alleen op mega-farms, zijn beiden geen succesvolle modellen gebleken om de benodigde transitie van de agri-sector in Afrika te bewerkstelligen. Een alternatief is nodig.

De Lister Foundation, de COmON Foundation, de Peace Parks Foundation en Grounded hebben elkaar daarom de afgelopen 3 jaar ondersteund in een traject om een bedrijfsmodel uit te werken als opvolging voor het Conservation Agriculture-project. Meerdere modellen zijn onderzocht en soms ook op kleine schaal getest. Kleine boeren in Afrika zijn een heterogene groep met grote onderlinge verschillen. Van de 100 boeren zijn er doorgaans maar 4 tot 8 die de intentie hebben om op te schalen en de ambitie om commercieel te boeren. Deze groep is cruciaal voor de toekomst van een succesvolle, productieve, commerciële, regeneratieve landbouw in Afrika.  Voor deze groep wordt thans de ‘Simalaha Incubator Farm Company’ opgericht.