Activiteiten.

Activiteiten Lister Foundation
  • Het verwerven van gronden in ontwikkelingslanden ten behoeve van elementaire basisvoorzieningen (scholen, ziekenhuizen), het eventueel realiseren van deze elementaire basisvoorzieningen en het al dan niet kosteloos ter beschikking stellen daarvan.
  • Het verwerven van agrarische gronden ten behoeve van landbouw en veeteelt voor boeren die leven onder het bestaans- c.q. welvaartsminimum. Pas nadat de agrarische exploitatie leidt tot een zodanige verhoging van de welvaart dat een menswaardig bestaan kan worden geleefd, zal een reële pachtvergoeding dienen te worden betaald. Eventuele inkomsten uit – pacht kunnen vervolgens weer worden ‘teruggeploegd’ in nieuwe gronden.
  • Het creëren van fondsen die tot doel hebben het (doen) realiseren van de onder 1 en 2 genoemde grondverwerving en de daaraan gerelateerde doelstellingen.
  • Het samenwerken met andere (lokale) organisaties om mensen een menswaardig bestaan te bieden.
  • Het verstrekken van geldmiddelen aan maatschappelijk relevante partijen die goede doelen voorstaan op het gebied van gezondheidszorg, medisch onderzoek, ouderen- en mantelzorg, cultuur en jeugdontwikkeling middels sport, (bedrijfs)-economische ontwikkeling en onderwijs.