Conservation Agriculture Zambia

15 april 2020

Samen met de Peace Parks Foundation en de Zweedse Postcodeloterij participeert de Lister Foundation in het project Conservation Agriculture te Zambia.

Dit is een project waarbij lokale boeren in het Simalaha district (Zuid-Zambia) worden geassisteerd bij het toepassen van een innovatieve duurzame bio-landbouwmethode in plaats van de traditionele “slash and burn”-methode. De initiële training geschiedt o.a. met de hulp van speciale, in samenwerking met Hitachi Data Systems ontwikkelde, tablets waarop instructiefilms en –animaties staan. Het resultaat is dat de gemiddelde opbrengst (m.n. mais) per getrainde boer hoger is dan voorheen, waardoor deze boeren nu meer verbouwen dan geconsumeerd kan worden waardoor lokale marktwerking ontstaat. Neveneffect is dat de grond die niet meer nodig is natuurgebied kan worden en daardoor een wild-life corridor kan vormen tussen grensoverschrijdende ecosystemen. In totaal heeft de Lister Foundation gedurende de periode 2013 – 2016 een bedrag van € 200.000,- geïnvesteerd. Er zijn uiteindelijk ca. 650 boeren getraind. Het project is in 2016 afgerond.

Klik hier voor een zeer inspirerende video over het project “Conservation Agriculture”

Four Returns Feasibility Study

Eind 2016 is er een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd onder 241 boeren, waaronder 161 boeren die de Conservation Agriculture (CA)-methode hebben gebruikt of nog gebruikten. Doel was inzicht te verkrijgen in de mate van succes van de CA-methode. Op basis van de ruwe onderzoeksresultaten kan worden gesproken van positieve resultaten. Het definitieve rapport komt begin 2017 beschikbaar.

Door de Lister Foundation is onderzoek opgestart naar de mogelijkheden om de Lister Foundation te veranderen van een gevende Foundation in een investerende en mede-participerende Foundation.  De resultaten van deze zogenoemde Four Returns Feasiblity Study zijn in 2016 beschikbaar gekomen.

Landscape Business Plan

Op basis van de resultaten uit bovenstaand rapport heeft het bestuur van de Lister Foundation eind 2016 besloten om haar inspanningen in het gebied Simalaha gedurende 2017 uit te breiden. Samen met de Peace Parks Foundation (zet zich in voor het herstel van de oorspronkelijke migratiestromen), het bedrijf Grounded (begeleidt boeren bij het ontwikkelen en implementeren van ecologische verdienmodellen) én Commonland (zet zich in voor landschapsherstel) zal worden onderzocht wat voor het Simalaha district de meest duurzame lange-termijn economische verdienmodellen zijn. Het totale project kost € 515.000,- waarvan PPF € 305.000,- voor haar rekening neemt, Commonland € 105.000,- en de Lister Foundation eveneens € 105.000,- .

De resultaten van bovenstaand onderzoek hebben geleid tot het opstellen van  een Landscape Business Plan, in samenwerking met COmON Foundation (voorheen Commonland) en Grounded.